piller frit

Anprisninger af kosttilskud

Danmark overholder EU-forordninger, hvorfor det er blevet muligt specifikt at anprise kosttilskud, så længe anprisningerne kan dokumenteres. Hvor det f.eks. før 2007 kun var tilladt at skrive ”hvidløg” på emballagen, og så måtte forbrugerne selv gætte, hvilken gavnlig effekt hvidløg havde, så er det i dag muligt f.eks. at skrive: ”hvidløg reducerer kolesterol i blodet”. Denne øgede kompleksitet i anprisningerne genererer yderligere efterspørgsel på videnstunge produkter, og dem kan vi levere.

Health Nordica kan fra starten tænke dokumentationen ind i beskrivelsen af produkterne, til forbrugerne, i produktnavne, i markedsføring o.s.v. Den viden vi har til rådighed, kan udnyttes til indsalg i kæderne, til indsalg i butikkerne og til information til forbrugerne.

Ved at skabe en serie kan vi hurtigt tilføje nye produkter, nemt udvide sortimentet i butikkerne og øge kendskabet til de tanker, der ligger bag hele serien.

Health Nordicas tætte samarbejde med produktionen og et indgående kendskab til markedet kan sammen med det store erfaringsgrundlag og viden om urternes indholdsstoffer danne parløb, så vi til enhver tid kan være first movers på et intenst marked. Ny forskning kan hurtigt implementeres, produkter tilpasses og ændringer i lovgivningen udnyttes og efterleves.

 


 

Produkter
Vi lønproducerer tabletter og kapsler, samt tapper olier, påfylder frø, granulat eller pulver på dåser, poser etc. inden for katagorierne kosttilskud.